Gitte Mikkelsen
Niels Erik Christensen
Ida Leth
Kenn Christensen
Eva Olsen
Martin
Bernd von Hein Voigt
Mette
Birgitte
Maja
Lisbeth
Kim Michelsen
Michelle Høj
Ellen Bach
Anja Snedker
Lone leth
Ninna Damgaard Mach Pedersen
Medina mundt
Carina Leerhøy
Casper Grøn Pedersen
Bruno Frydendal
Fra nærliggende kommune
Henrik 
Anne 
 
 
 
 

Administartion af venteliste

Dem, der står på ventelisten, bliver kontaktet ud fra den mailadresse, som bestyrelsen har fået. 

I mailen vil det fremgå, hvilken pris haven er sat til salg til af sælger. Der vil også fremgå havenummer og en kort beskrivelse af eventuelle bygninger på grunden. 

Man har 1 uge fra man modtager mailen til at reagere på mailen og oplyse, om man er interesseret i at besigtige haven nærmere – evt. at købe. 

Herefter er det op til sælger og køber at aftale det fornødne, så salget kan foretages. 

Hvis der sker en prisnedsættelse i forløbet, skal alle, der er på venteliste, tilbydes haven igen til den nedsatte pris.    

Ventelisten nulstilles hvert år den 31. december.